Image
Image Image

Kognitif ve Davranışçı Terapiler

Compos Mentis Psikiyatri Araştırma ve Eğitim Merkezi/Ankara/Doc. Dr. Hakan Türkçapar Kuramsal Eğitim/2008

 

Dinamik Yönelimli Bireysel Psikoterapi

Doc. Dr. Ayhan Eğrilmez/2018-2023

 

EMDR Ruhsal Travma Terapisi

Doc. Dr. Burhanettin Kaya Temel ve Pratik Eğitimi/2020-2022

 

Cinsel İşlev Bozuklukları Terapi Eğitimi 

CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği)/2020-2023

 

Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT)

Temel Eğitim Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği Kuramsal Eğitim/2021–2022

 

Aile ve Evlilik Terapisi

İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü Başkent Psikoloji Atölyesi/Prof. Dr. Hurol Fısıloğlu/2022-2023