Image
Image

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları, bireylerin yeme alışkanlıklarında dengesizlikler ve sağlıksız davranışlar sergilediği zihinsel sağlık sorunlarıdır. Bu bozukluklar genellikle yiyecek alımı, yeme düzeni ve vücut algısıyla ilgili sorunlara yol açar. Yeme bozuklukları, fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık sorunlarına neden olabilir.

Yeme bozukluklarının nedenleri karmaşık olabilir. Genetik yatkınlık, çevresel faktörler, aile geçmişi, düşük özsaygı, travmatik yaşam olayları ve toplumsal baskı gibi etkenler bu bozuklukların gelişiminde rol oynayabilir.